aktywnie chronimy środowisko

rekos_logo.pngZałożycielem firmy REKOS jest dr nauk technicznych Łukasz Gawor.
Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunek geografia, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej – dr nauk technicznych w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska, specjalność doktoryzowania: sozologia górnicza.

Doświadczenie dra Łukasza Gawora obejmuje pracę naukowo-dydaktyczną na wyższej uczelni, staż naukowy w Instytucie Badań Alpejskich w Garmisch-Partenkirchen, pracę w firmach zagranicznych w charakterze menedżera projektów i prokurenta (Ecosoil-Ost GmbH, REMEX Mineralstoff GmbH, IPAS Polska sp.z o.o.) oraz pracę dydaktyczną w szkołach oraz w instytucjach kształcenia podyplomowego.

Dr Łukasz Gawor jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, kilku prac naukowo-badawczych, oraz licznych opracowań, projektów i ekspertyz dla klientów krajowych i zagranicznych z dziedziny ochrony środowiska, rekultywacji, górnictwa i geologii.

Bierun_lato.jpg