aktywnie chronimy środowisko

Firma REKOS oferuje wykonanie następujących opracowań:

  • Oceny oddziaływania na środowisko 
  • Opracowania ekofizjograficzne
  • Programy ochrony środowiska
  • Usługi projektowe (rekultywacja, zagospodarowanie terenu)
  • Studia wykonalności 
  • Wnioski o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych i krajowych
  • Operaty i pozwolenia
  • Szkolenia

Bergehalde_in_Katowice-Kostuchna_und_Bergwerk_Boze_Dary.JPGBergehalde_in_Katowice-Murcki.JPGIMG_1290.JPG

DSC_3606.JPGDSC_6117.JPGDSC_3599.JPG