REKOS

aktywnie chronimy środowisko

Firma REKOS – Rekultywacja & Ochrona środowiska prowadzi działalność gospodarczą typu spin-off , ściśle powiązaną ze sferą naukowo-badawczą uczelni technicznej. Założyciel firmy, dr nauk technicznych Łukasz Gawor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej. Komercjalizacja wiedzy naukowej pozwala na jej wykorzystanie w wielu projektach z dziedziny ochrony środowiska, rekultywacji, górnictwa i geologii inżynierskiej, realizowanych na zlecenie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Bergehalde_in_Katowice-Murcki.JPG